ISIS MYSTERIESCHOOL

Je bent al heel, je hoeft het je alleen maar te herinneren.

Op 1 januari 2014 heb ik samen met Petra Stam de Isis Mysterieschool opgericht. Ons boek ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’ kwam voorjaar ’14 uit bij A3 boeken, en de 1e jaartraining, gebaseerd op het boek, startte ook in die tijd.

Een korte uitleg: De mythe van Isis en Osiris is een prachtig zinnebeeld voor de zoektocht naar heelheid; daarom is dat het uitgangspunt van ons boek en de bijbehorende jaarcursus. Via de symboliek van deze mythe kun je geestelijke lagen aanboren en hierdoor een diep begrip ontwikkelen van de rijkdom van je innerlijke werelden. De mythe helpt je die verloren aspecten te her-inneren en te beseffen dat het goddelijke zich in alle verschijningsvormen bevindt, ook in jouzelf. Stap voor stap maak je je los van de oude manier van denken die gebaseerd is op angst, twijfel en verdeeldheid, en wek je de liefde in je hart die als fundament kan dienen voor een nieuw bewustzijn; het Horus-éénheidsbewustzijn.
De mysteriescholen in het Oude Egypte volgden de heelwordingsweg van Osiris en trainden hun leerlingen zich hun zielsenergie weer te herinneren, zich daardoor te laten leiden en tot eenheidsbewustzijn te komen.
Isis gunt je een blik achter haar sluier. In het boek en de cursus krijg je veertien sleutels aangereikt, zodat jij stap voor stap dichter bij je ware Zelf komt, je hart kunt openen, het licht erin ziet en je eenheid met de Bron ervaart.

We geven elk jaar meerdere jaartrainingen, maar ook een aantal losse workshops.
Bezoek onze website voor actuele informatie over de jaarcursus, data, workshops, lezingen en themadagen.
www.isismysterieschool.nl
Share by: